CÔNG TRÌNH LOVETEX INDUSTRIAL VIỆT NAM

Công trình "Lovetex Industrial Viet Nam" đang tiến hành thi công lắp dựng khung kèo nhà xưởng và triển khai tới giai đoạn...

CÔNG TRÌNH TÀ NUNG CƠ SỞ 1

Sau 45 ngày khởi công xây dựng Công trình Tà Nung cơ sở 1, Ngày 21 tháng 07 năm 2012 Công trình chính thức nghiệm...

CÔNG TRÌNH TÀ NUNG CƠ SỞ 2

Trong điều kiện thời tiết mưa liên tục những tuần qua nhưng công trình: Nhà xưởng Tà Nung cơ sở 2 vẫn hoàn thành đúng...

CÔNG TRÌNH TÀ NUNG CƠ SỞ 3

Sau hơn một tháng thi công trình: Nhà xưởng Tà Nung cơ sở 3, ngày 18 tháng 10 năm 2012 công trình chính thức đưa vào...