CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

Không những thành công trên lĩnh vực xây dựng nhà thép tiền chế, TANAVICO còn mở rộng thêm xây dựng nhà dân dụng và một số công trình tiện ích khác

Vừa qua TANAVICO vui mừng khi là đối tác thi công công trình :

TÊN CÔNG TRÌNH:  BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH NGÔ QUYỀN

ĐỊA ĐIỂM: DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG

TANAVICO luôn khẳng định mình trên từng công trình về chất lượng, năng lực .

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất vừa cập nhật từ  công trình