CÔNG TRÌNH CAO SU VIỆT LÀO

Những công trình đẹp, chất lượng luôn gắn liền với sự chăm chỉ, cần cù, sự chuyên nghiệp và cố gắng nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm . TANAVICO - luôn là sự lựa chọn đúng của mọi công trình.
Dưới đây là những hình ảnh được cập nhật tại công trình " CAO SU VIỆT LÀO, TỈNH CHAMPASAK, CHDCND LÀO