CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY MAY CÀ MAU

Dự án Nhà máy may XK Cà Mau đã một lần nữa khẳng định vị thế cũng như sự tin tưởng của các Nhà đầu tư dành cho Công ty TANAVICO trong suốt thời gian qua.
Dự án nằm tại trục đường chính của Thành phố Cà Mau.
Một số hình ảnh thực tế tại công trường công trình Nhà máy may Xuất khẩu Cà Mau vừa cập nhật