CÔNG TRÌNH XK MAISON TIMBIA TÂY ÚC

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước TANAVICO mang tham vọng vương xa ra thị trường thế giới bằng những hợp đồng ủy thác xuất khẩu sang Autraulia sau những thành công từ các chủ đầu tư nước ngoài.

Thông tin chi tiết dự án:

Dự án Công Trình Xuất Khẩu
QG ĐT Austraulia
Bên Ủy Thác Công Ty CP DV TM XD Tân Nam Việt
Nhận Ủy Thác Công Ty TNHH MTV An Gia Phú
  •     Ngày 24 tháng 07 năm 2012, hợp đồng MAISONTIMBIA.
  •     Ngày 08 tháng 08 năm 2012, hợp đồng nhà xưởng SENBEL BUILDING.
  •     Ngày 15 tháng 09 năm 2012, hợp đồng nhà xưởng (16.7x27.9) chính thức được ký kết giữa Công ty TNHH An Gia Phú và Công ty CP-DV-TM-XD Tân Nam Việt.

Đây được coi là những bước khởi đầu thành công của TANAVICO khi phát triển ra thị trường thế giới, TANAVICO luôn khẳng dịnh vị thế của mình trên thương trường bằng những uy tín, chất lượng, mẫu mã thi công qua từng công trình.

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU CỦA TANAVICO.

    Bên ủy thác           : Công Ty CP-DV-TM-XD Tân Nam Việt
    Bên nhận ủy thác  : Công Ty TNHH MTV An Gia Phú
    Công trình            : - Nhà xưởng SENBEL BUILDINGS
                                   - Nhà xưởng (16.7x27.9)m
                                   - Nhà xưởng MAISONTIMBIA
    Hạng mục            : Khung kèo thép