NGHIỆM THU KHO HÀNG SBS

Sau những nỗ lực của toàn bộ quản lý dự án, công trình kho hàng SBS Sân bay đã chính thức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. TANAVICO hy vọng sẽ là đối tác lâu dài, tin cậy đồng hành cùng Quý Công ty trong những dự án tiếp theo