LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Công Ty Cổ Phần DV-TM-XD Tân Nam Việt thành lập ngày 11/3/2009 với số vốn điều lệ ban đầu là 5.000.000.000 đồng. Kinh doanh trong lĩnh vực...