SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TANAVICO

  

NĂNG LỰC NHÂN SỰ 

 

 Danh Sách các cán bộ công nhân viên.

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ NĂM KINH NGHIỆM

A

CÁN BỘ CÔNG TY

1

Võ Hoàng Phương

CT HĐQT

Kỹ sư xây dựng

12

2

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Tổng Giám Đốc

ĐH Kinh Tế

6

3

Võ Thị Hạnh Thảo

Trưởng phòng nhân sự

ĐH Kinh Tế

7

4

Nguyễn Thành An

Giám Đốc Dự Án

Kỹ sư xây dựng

8

5

Nguyễn Thanh Sơn

Giám Đốc Kỹ Thuật

Kỹ sư xây dựng

9

6

Huỳnh Tấn Danh

Giám đốc Thi Công

Kỹ sư xây dựng

11

7

Nguyễn Xuân Thịnh

Trưởng Phòng Dự Án

Kỹ sư xây dựng

9

8

Trương Hoàng Anh

Giám Đốc Nhà Máy

Kỹ sư xây dựng

5

9

Nguyễn Minh Trải

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Kỹ sư xây dựng

4

10

Thẩm Văn Hoài

Nhân viên kinh doanh

Kỹ sư xây dựng

7

11

Nguyễn Trung Trực

Chuyên viên kỹ thuật

Kỹ sư Điện – Điện tử

9

12

Ngô Ngọc Hưng

Giám Sát Thi Công

Kỹ sư xây dựng

5

13

Bùi Phương Trung

Giám sát thi công

Kỹ sư xây dựng

8

14

Trần Viết Hưng

Giám sát thi công

Kỹ sư xây dựng

4

15

Trần Văn Phong

Giám sát thi công

Kỹ sư xây dựng

4

16

Nguyễn Trường Đông Ninh

Giám sát thi công

Kỹ sư xây dựng

3

17

Hồ Hoàng Hòa

Giám sát thi công

Kỹ sư xây dựng

3

18

Bùi Trường Huân

Chuyên viên kỹ thuật

Kỹ thuật xây dựng

10

19

Lê Thanh Minh

Chuyên viên kỹ thuật

Kiến trúc sư

4

20

Nguyễn Duy Luân

Chuyên viên kỹ thuật

Kỹ thuật xây dựng

4

21

Nguyễn Trung Kiên

Chuyên viên kỹ thuật

Kỹ thuật xây dựng

4

22

Bùi Tá Thưởng

Chuyên viên kỹ thuật

Kỹ thuật xây dựng

4

23

Nguyễn Phúc Thịnh

Chuyên viên kỹ thuật

Kỹ thuật xây dựng

11

24

Nguyễn Chí Trung

Chuyên viên kỹ thuật

Kỹ thuật xây dựng

10

25

Lê Thanh Ngự

Chuyên viên kỹ thuật

Kỹ thuật xây dựng

5

26

Lương Minh Tuấn

Chuyên viên kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng

12

27

Lê Quốc Dương

Chuyên viên kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng

3

28

Vũ Mạnh Hiệp

Chuyên viên kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng

4

29

Nguyễn Thanh Lâm

Chuyên viên kỹ thuật

KS Cấp thoát nước

6

30

Phạm Hồng Tiến

Chuyên viên kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng

4

31

Nguyễn Lý Huỳnh

Chuyên Viên Nhà Máy

Kỹ thuật xây dựng

4

32

Lê Quốc Toàn

Chuyên viên kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng

3

33

Hà Thanh Bình

Kế toán trưởng

ĐH Kinh Tế

6

34

Nguyễn Thị Ngọc Ngân

Kế toán tổng hợp

ĐH Kinh Tế

4

35

Đặng Thị Diễm

Kế toán vật tư

ĐH Kinh Tế

6

36

Đặng Mỹ Phấn

Kế toán

ĐH Kinh tế

3

37

Nguyễn Thị Thanh Diệu

Kế Toán công nợ

ĐH Kinh Tế

3

38

Đặng Thị Thu Ngân

Nhân viên Marketing

ĐH Marketing

5

39

Phan Hồng Quang

Phó phòng thi công

Kỹ sư xây dựng

4

40

Phạm Tấn Tám

Trưởng phòng thi công

Kỹ sư xây dựng

7

41

Ngô Hiếu

Đội trưởng thi công 1

Kỹ sư xây dựng

5

42

Huỳnh Trương Huy Tùng

Nhân viên KCS

Kỹ sư xây dựng

5

43

Huỳnh An Khang

Nhân viên KCS

Kỹ sư xây dựng

3

44

Lê Quốc Tuấn

Nhân viên KCS

Trung cấp xây dựng

4

45

Bùi Thái Nguyên

Đội trưởng thi công 3

Kỹ sư xây dựng

3

46

Lê Thị Tình

Thư ký Thi công

CĐ Kinh Tế

5

47

Phan Thị Hồng Vỹ

Thư ký Thi công

CĐ Tài chính

2

 

CÔNG NHÂN

 

Công nhân sản xuất

80 người

 

 

 

Công nhân xây dựng

            180 người

 

 

 

v  Thông tin bằng cấp liên quan (Danh sách kèm theo)

 

 

Các bài đăng khác