NHÀ THÉP TIỀN CHẾ HOÀN CHỈNH

Tất cả các thành phần kết cấu chính và phụ thứ yếu đều được cắt, đột lỗ, khoan lỗ, hàn và tạo thành hình trước...

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

Nhà thép tiền chế  là loại hình công trình nhà làm bằng kết cấu thép được sản xuất, chế tạo sẵn ngay từ trong...